Corporates

Are your a corporate or scale-up company?

Information is coming very soon.

If you have further questions, please contact us at hello@digitalwellventures.com

/The DigitalWell Ventures Team

DigitalWell Ventures Corporate Acceleration Services - Registration of Interest 

Q&A

Updated information is coming.
 
eu_fond_logo

EUROPEISKA UNIONEN – EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

Det regionala projektet DigitalWell finansieras av Europeiska Unionen – Europiska regionala utvecklingsfonden. Syftet med DigitalWell är att vi tillsammans ska utveckla digitala lösningar för behov inom välfärden med användarens egenförmåga i fokus.