INVESTOR BREAKFAST CLUB XIII – HEALTHTECH

  • 2021-04-15
  • ONLINE FROM OSLO, NORWAY & KARLSTAD, SWEDEN STUDIOS
Anmäl dig senast den

HEALTHTECH: INVESTING IN THE FUTURE!

Investor Breakfast Club (IBC) is a community of Investors established in 2017 the format and idea owned by Xplorico.

AGENDA

08:00-08:30 Voluntary Breakfast & Networking

KEYNOTE SESSIONS

08:30-08:35 Welcome Lina Svensberg & David Holm-Glad, DigitalWell Ventures

08:35-08:40 DigitalWell Arena, Cecilia Karlsson, Karlstad

08:40-08:55 Norway HealthTech, Jeremy McCrohan & HelseInn, Tor Sætrang

09:00-09:05 Cross-Border HealthTech Startup eco-system, DigitalWell Ventures, Stefan Skoglund

09:05-09:15 HealthTech Investment & female founders, Georgina Askeland PhD, Hadean Ventures, Oslo

09:25-09:30 Health app developers & competitive edge? Matthias Puls, Vision Health Pioneers, Berlin

PITCHING SESSIONS

09:30-09:45 Pitching by 3 x born-global Healthtech startups from across the Nordics & Baltics

ROUND-TABLE SESSION

09:45-10:00 Moderated Round-table discussion: HealthTech: Investing in the future

15TH APRIL 2021, 08:00-10:00

ONLINE FROM OSLO, NORWAY & KARLSTAD, SWEDEN STUDIOS

FOR STARTUP TECH INVESTORS AND DOMAIN EXPERTS

For more information, contact:

david.holm@digitalwellventures.com

eu_fond_logo

EUROPEISKA UNIONEN – EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

Det regionala projektet DigitalWell finansieras av Europeiska Unionen – Europiska regionala utvecklingsfonden. Syftet med DigitalWell är att vi tillsammans ska utveckla digitala lösningar för behov inom välfärden med användarens egenförmåga i fokus.