DigitalWell VENTURES investor Network

Apply to DigitalWell Ventures Investor Network*:

Read more the Integrity Policy

*  Business angels and investors only. If you want to learn and have ambitions to invest in startups and become an business angel you are of course welcome to join as well! 

eu_fond_logo

EUROPEISKA UNIONEN – EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

Det regionala projektet DigitalWell finansieras av Europeiska Unionen – Europiska regionala utvecklingsfonden. Syftet med DigitalWell är att vi tillsammans ska utveckla digitala lösningar för behov inom välfärden med användarens egenförmåga i fokus.